chính sách bảo mật

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và tuyển dụng nhân sự của Ăn Xanh, các thông tin cá nhân cần thiết của bạn như họ và tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ sẽ được Ăn Xanh thu thập.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn đồng ý cung cấp. Nếu bạn không đồng ý với việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động hay sử dụng các chức năng cần cung cấp thông tin trên trang web của chúng tôi.

Ngoài ra, Ăn Xanh sẽ thu thập thông tin về số lần viếng thăm, số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối của bạn đến trang web của chúng tôi.

2. CAM KẾT VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Ăn Xanh xác nhận trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân cũng như tầm quan trọng của việc duy trì sự an toàn và quyền riêng tư cho bạn. Bằng việc cung cấp thông tin, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Ăn Xanh có thể sử dụng và chia sẻ thông tin với các công ty con, công ty chi nhánh thuộc sở hữu của Ăn Xanh. Việc sử dụng thông tin này cũng đều tuân thủ và ràng buộc theo chính sách của Ăn Xanh nêu trên. Chúng tôi không bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Tuy nhiên, với sự cho phép của bạn, Ăn Xanh có thể sẽ thay mặt các đối tác kinh doanh của chúng tôi gửi thông tin về sản phẩm/dịch vụ hoặc quảng cáo của đơn vị đó đến bạn. Chúng tôi đảm bảo không chia sẻ cho họ thông tin cá nhân của bạn.

Ăn Xanh bảo lưu quyền sử dụng hoặc có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào nếu cần thiết để hỗ trợ yêu cầu từ phía bạn, hoặc trong bất kỳ cuộc điều tra khi có liên quan đến pháp luật.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ kể từ lúc bạn hoàn tất điền thông tin trên các trang đòi hỏi bạn cung cấp thông tin này cho đến khi bạn yêu cầu huỷ bỏ.

Bạn cần lưu ý rằng việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn là an toàn. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép từ các tác nhân bên ngoài. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến trang của chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể có rủi ro cho thông tin của bạn.
 

3. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Địa chỉ: 1296 Quang Trung, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Email: info@anxanh.com

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo biểu mẫu có sẵn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về sự chính xác và trung thực của thông tin mà mình cung cấp. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi qua các kênh liên lạc được cung cấp khi nhận thấy dấu hiệu của hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, tên đăng ký và mật khẩu của mình để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các đối tác của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

5. THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH

Ăn Xanh có thể thay đổi một số thông tin trong chính sách bảo mật này trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên chúng tôi đảm bảo bất kỳ sửa đổi nào cũng sẽ không đi ngược lại cam kết của Ăn Xanh về việc thu thập và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bản sửa đổi sẽ được cập nhật tại đây.